H2 Green Steel får grönt ljus till nytt stålverk i Boden

Nu får H2 Green Steel ta sina första spadtag. Tillstånd och villkor för själva driften av stålverket får bolaget dock vänta på, enligt Aktuell Hållbarhet.

Mark- och miljödomstolen i Umeå har beslutat i en rad frågor som rör H2 Green Steels nya stålverk som de vill bygga i Boden. Bolaget får nu påbörja byggandet av stålverket och de har även fått art- och biotopskyddsdispens och tillstånd för vattenverksamhet i form av bortledande av vatten. Anläggningen beskrivs som det första stålverket som byggs i Europa på 50 år.

Dela:
Tillbaka