Gratis kompetenskartläggning och utbildning värd 32 000 kr

Förlorad eller saknad kunskap kan få allvarliga konsekvenser för framtiden. Kanske ni tvingas tacka nej till ordrar eller inte lyckas leverera på utsatt tid, bara för att ni saknar kompetensen.

Med projektet Strategisk kompetensförsörjning genomför vi en kartläggning och en handlingsplan som identifierar om och var kompetensen finns och hur vi når den.

Syftet med projektet är att ge stöd och hjälp vid behov av kompetensutveckling ute hos små och medelstora industriföretag. Det kan till exempel gälla fortbildning och utveckling inom CNC, robotisering, svetsning, konstruktion, hälsa, materiallära, digitalisering, hållbarhet och miljö.

Med företagens framtidsplaner och strategier som grund erbjuder vi stöd i att identifiera kritiska kompetenser för ert företag och att undersöka och säkerställa kompetensen hos er personal. Utifrån detta tar vi gemensamt fram en handlingsplan för vad ni behöver förstärka och utveckla för att nå de långsiktiga mål ni har för verksamheten.

Erbjudandet är kostnadsfritt! Vi gör en kompetenskartläggning av företagets personal, upp till 10 personer, och utbildning till ett värde av 32 000 kr (+ moms). En erfaren coach finns med och stöttar under hela genomförandet.

Med handlingsplan som grund finns möjlighet att få delfinansiering för personalens vidareutbildning i form av utbildningscheckar.

Kontakta Lennart Proper för mer information:
l.proper@paperprovince.com – Tel: 073 – 054 77 00

Dela:
Tillbaka