Jämställdhet skapar lönsamhet – Vi hjälper dig att komma i gång på ett schyst sätt

Har du behov av att skapa en mer jämställd och inkluderande arbetsplats? En miljö där alla medarbetare trivs, känner sig trygga, kan utvecklas och bidra med sin kompetens på lika villkor? Då skall du delta på Attraktionskraft Värmlands interaktiva frukostseminarium 19 april, där du får konkreta tips och verktyg gällande hur du kan använda den digitala plattformen schyst.se.

På schyst.se finns verktyg, vägledning och tips på hur du skapar en mer jämställd och inkluderande kultur på er arbetsplats.

Det är bevisat att företag som jobbar mer jämställt på ett strukturerat och långsiktigt sätt har större konkurrenskraft”

Schyst.se är en del i att göra sambanden begripliga mellan hållbar tillväxt, jämställdhet och mångfald. Det är bevisat att företag som jobbar mer jämställt på ett strukturerat och långsiktigt sätt har större konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Inte minst när kraven från kunderna ökar.

Men hur startar du, var skall du börja och med vad?

Även om nu verktygen finns digitalt på schyst.se kan det vara trögt att komma igång utan någon vägledning och stöttning som tar dig vidare.

Därför kör vi nu ett interaktivt frukostseminarium med fullt fokus på innehållet på schyst.se. Vi hjälper dig att ta första steget, guidar dig, testar verktygen och ger dig konkreta tips.

Vi som håller i det interaktiva seminariet är Katarina Nordmark, Region Värmland och
Emma Jakobsson, Compare.

Ta chansen att bli schystare redan nu!

NÄR: Fredag 19 april 2024. Digitalt kl. 7:45-8:30, fysiskt deltagande kl. 7:30-9:00 med frukostfika och nätverkande diskussioner.
VAR: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A Karlstad, Mötesrum Arenan alternativt digitalt deltagande.
HUR: Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs senast tisdag 16 april.

Detta är det sjunde tillfället i seminarieserien om kompetensförsörjning, breddad rekrytering
och normer som anordnas inom ramen för satsningen Attraktionskraft Värmland som drivs av
Region Värmland, Paper Province, IUC Stål & Verkstad och Compare

Dela:
Tillbaka