Värmländsk industris framtida medarbetare finns här!

Hur väl lyckas värmländska industriföretag att attrahera unga, att få dem att välja yrken inom den för regionen så viktiga tillverkande industrin? Yrkesmässan 2018 är en fantastisk möjlighet att vara med och påverka och styra dem i rätt riktning.

”De val ungdomar gör idag är avgörande för den värmländska industrins framtida kompetensförsörjning, tillväxt och konkurrenskraft.”


Den 1 februari är det dags för Yrkesmässan 2018
i Tingvallahallarna i Karlstad. Här har Teknikcollege en samlingsmonter med båda industriklustren Paper Province och IUC-Stål & Verkstad samt flera värmländska industriföretag. Bl.a. kommer Volvo CE och Stora Enso att finnas på plats. Ett viktigt tillfälle för branschen i Värmland, att kunna visa upp olika yrken, påverka och knyta kontakter med ungdomarna, framtidens medarbetare.

 

Ta tillfället i akt och boka er plats i vår samlingsmonter på Yrkesmässan och var med och påverka våra ungdomar i en positiv riktning i sitt framtida gymnasie- och yrkesval, för industrin i Värmland.

Välkommen till Yrkesmässan 2018!

Information

-Här finns hela Teknik Colleges inbjudan.
-Utställarguide
-Yrkesmässans egen hemsida

 

Frågor och anmälan

Mattias Hedström IUC-Stål & Verkstad
070-576 19 76
mattias.hedstrom@staging.iucstalverkstad.se

Jeanette Löfberg
Paper Province, Teknik College Värmland
070-282 16 46
j.lofberg@paperprovince.com

 

 

 

 

 

Dela:
Tillbaka