Framtidens medarbetare finns i skolorna

Den 9–11 april står Karlstads kommun som värd för Rikskonferens 2019. Konferensen riktar till dig som jobbar med att främja och stödja samverkan mellan skola och arbetsliv. IUC/Stål&Verkstad finns givetvis på plats.

Årets tema: Matcha Framtiden! Framtidens medarbetare finns i skolorna och i dagsläget ropar samhället efter dem som ett svar på kompetensförsörjningsbristen.

”Framtidens medarbetare bär på kompetens och framtida yrken som vi inte ens kan föreställa oss”

Att matcha framtiden handlar om hur arbetsgivarna förbereder sig för att kunna attrahera framtidens medarbetare i till sina branscher. Framtidens medarbetare bär på kompetenser och framtida yrken som vi troligtvis inte ens kan föreställa oss.

Hur förbereder sig arbetsgivare för att möta upp de ungas förmågor, önskemål och krav som framtida medarbetare?

Varmt välkomna!

Läs mer om Matcha framtiden >>

Dela:
Tillbaka