Volvo: Alla leverantörer måste nyttja förnybar eller koldioxidfri energi före 2025

Metall Supply: Årets Stora Leverantörsdag, med Fordonskomponentgruppen som avsändare, arrangerades i likhet med i fjol, helt digitalt. Istället för att de inbjudna gästerna höll egna föredrag, gick dagen i dialogens tecken där gästerna gav sina synpunkter på hur de tänker kring mobiliteten.

”Alla våra leverantörer, oavsett produkt, måste nyttja förnybar energi eller koldioxidfri energi före 2025”

Kerstin Enochsson, inköpsdirektör för Volvo Cars sa att företaget befinner sig i en spännande fas där det ställer om mot elektriska bilar och bilar med funktioner som ska bli självkörande. I denna omställningsprocess, sett till bilen, tittar Volvo Cars på tre huvudområden: Gällande stålet kommer företaget med tiden gå över till fossilfritt stål. För aluminium som är väldigt koldioxidintensivt i sin framställning letar man nya lösningar. Det tredje området är batteriet och batterikomponenter. Där arbetar Volvo Cars med blockkedjeteknologi för att spåra från vart komponenterna kommer.

”svenska leverantörer har en stor fördel eftersom tillgången till koldioxidfri energi är väldigt stor i Sverige”

Text: Metal Supply:

Dela:
Tillbaka