Första året med VIMS – Vi summerar

Sen höstterminen 2020 har ett antal företag och IUC Stål & Verkstad arbetat nära de maskintekniska utbildningarna på Karlstads universitet. VIMS, Värmländsk industri och maskinteknikstudenter är ett sk Campus Connect som är ett strukturerat sätt för Karlstads universitet att samverka med företag.

Företag i Värmland har behov av att profilera sig för att behålla kompetensen i länet. Samverkan med det omgivande samhället har alltid varit viktigt för Karlstads universitet. I mötet med de behoven föddes VIMS.

”Nätverket är ett effektivt och enkelt sätt att komma i kontakt med studenter på Karlstads universitet”

VIMS gör det lättare för universitet, studenter och organisationer att samverka. Arbetssättet är strukturerat med styrgrupp och handlingsplan. Företagen ges chans att forma den kompetens de behöver och möta framtida medarbetare. Studenter ges viktiga insikter om yrkesval och värdefulla kontakter inför en kommande karriär. Syftet är att VIMS ska göra det möjligt att behålla kompetensen i Värmland.

”Vi ser behov av fler företag för att stärka VIMS”

Som mycket annat har Corona begränsat möjligheterna till att genomföra flera av de planerade evenemangen. Gästföreläsningar, mässor och lunchföreläsningar har skett digitalt och alla partner har varit nöjda med arrangemangen även om det inte blev som det var tänkt från början. Inför nästa läsår behöver VIMS växa.

– Vi ser behov av fler företag för att stärka VIMS. Nätverket är ett effektivt och enkelt sätt att komma i kontakt med studenter på Karlstads universitet, säger Louise Torevik, processledare på IUC / Stål & verkstad.

Karlstads universitet gör en stegvis återgång till campus undervisning. Man prioriterar nyblivna studenter för campusundervisning och ser över hur man kan ge de studenter som började förra året ökade möjligheter att studera på plats.


Fakta om VIMS – Värmländsk Industri och MaskinStudenter
VIMS består av representanter från regionala företag, IUC Stål och verkstad, studentrepresentanter och programledare från Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik, Högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik, Högskoleingenjörsutbildningen i Innovationsteknik och design på Karlstads universitet.


Mer om VIMS >>
Mer om Campus Connect >>

Dela:
Tillbaka