Forskningen når industrin snabbare via IUC och produktion2030

Produktion2030 magasin: Det tar ofta lång tid innan ny kunskap från forskning når industrin, speciellt de små och medelstora företagen. Men det finns undantag. Produktion2030:s arbete med Teknikworkshoppar är ett sätt att snabba på kunskapsspridningenavsevärt.

Möt Birgitta Öjmertz, ansvarig för instrumentet SMF inom Produktion2030 och Jenny Bramell, IUC Sverige. Två personer som är fast beslutna om att se till att ny kunskap kommer till nytta för små och medelstora företag snabbare.

”Birgitta Öjmertz och Jenny Bramell vill att ny kunskap ska komma till nytta för små och medelstora företag snabbare”

Inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag görs ny kunskap från forsknings- och innovationsprojekt tillgänglig för just små och medelstora företag (SMF).
Det sker genom Teknikworkshoppar, kurser och lättillgängligt material. När Produktion2030 utvärderades 2019, lyfte utvärderarna särskilt fram att programmet är bra på att korta tiden från att ny kunskap tas fram tills att den nyttiggörs i företagen. Bland annat genom Teknikworkshopparna.

”RISE står för kopplingen till akademin och paketering av forskningsresultaten, IUC-nätverket har företagskontakterna och nätverken”

Hittills har fler än 70 Teknikworkshoppar genomförts och cirka 300 SMF har deltagit. Under 2020 planeras ytterligare 35 Teknikworkshoppar.
– En anledning till att vi lyckats så bra med Teknikworkshopparna är att RISE och IUC-nätverket samverkat tätt och länge. Vi har hittat våra roller och lyckats väldigt väl i att identifiera vår värdekedja. Det finns inget konkurrenstänk utan vi ser istället hur vi kompletterar varandra, berättar Birgitta Öjmertz, som själv arbetar på RISE.
– RISE står för kopplingen till akademin och paketering av forskningsresultaten, IUC-nätverket har företagskontakterna och nätverken. Kombinationen blir guld, lägger Jenny Bramell till. RISE och IUC-nätverket samverkar även inom flera andra satsningar såsom Produktionslyftet, där Produktion2030 numera är en av finansiärerna, och Robotlyftet.
– Lyckad samverkan bygger på förtroende. Det får man när man lär känna varandra och förstår varan dras styrkor och begränsningar, säger Jenny.

En annan framgångsfaktor som Birgitta och Jenny lyfter fram är långsiktigheten. Redan från start har de sett Teknikworkshopparna som ett långsiktigt arbete. Det har gjort att de arbetat med ständig förbättring av konceptet istället för att uppfinna hjulet inför varje workshop.

Så vad kan man som deltagare förvänta sig av en Teknikworkshop?

Läs vidare i senaste Produktion2030 magasin sid 26 -30 >>

Dela:
Tillbaka