Förebygg personaltapp, konflikter och sjukskrivningar med digitalt verktyg för social hållbarhet

Det ger stora produktiva och arbetsmiljömässiga vinster när företagen jobbar med social hållbar grupputveckling i sin dagliga verksamhet. Det är här Confidbox, en digital verktygslåda som hjälper företag att arbeta med social hållbarhet, gör skillnad.

Ineq Solutions är ett Karlstadbaserat företag som förenar psykosociala metoder med smart digital teknik. Inom kort lanseras Confidbox som innehåller digitala verktyg som ger stöd för företag att arbeta med grupputveckling. Confidbox riktar sig till företag som har grupper som inte fungerar eller står inför omorganisation och mot företag som vill följa sin grupps utveckling över tid.

”Vi letar nu efter pilotföretag som är nyfikna att arbeta med grupputveckling på ett nytt sätt”

-Personaltapp, konflikter och sjukskrivningar innebär stora kostnader för företagen men genom att arbeta förebyggande ger det stora vinster i form av ökad produktivitet och en bättre arbetsmiljö, förklarar Sofi Finnstam, en av delägarna i Ineq Solutions.

Confidbox hjälper till att undersöka hur gruppen fungerar, synliggör gruppkonstellationer, identifierar informella och formella strukturer samt upptäcker personal som riskerar att hamna utanför gruppen och därför löper större risk att lämna. Confidbox är ett komplement till medarbetarundersökningar som fokuserar på gruppen och gör det märkbara också mätbart.

”Vi behöver göra det abstrakta konkret och visuellt så att vi lättare kan se vilka typer av insatser vi måste göra”

-Det finns en tendens idag att vi enbart fokuserar på symptomen av en ohälsosam dynamik på arbetsplatser, det vill säga på enskilda medarbetares ohälsa, säger Sara Lindahl, som är den andra halvan av Ineq Solutions.

Men oftast vet arbetsgivaren att det är något annat som ligger till grund men har svårt att sätta fingret på det.

Sara säger att vi behöver göra det abstrakta konkret och visuellt så att vi lättare kan se vilka typ av insatser vi behöver göra. Därför skapade vi Confidbox, ett hjälpmedel för företag att synliggöra samarbetssvårigheter, destruktiva strukturer, utanförskap och en mängd andra potentiella orsaker till en orolig arbetsplats.

-Vi letar nu efter pilotföretag som är nyfikna på att arbeta med grupputveckling på ett nytt sätt. Detta är inte bara en social innovation, det är ett arbetssätt, säger Sofi Finnstam

Vill du veta mer om Confidbox kontakta Sofi Finnstam på sofi.finnstam@ineqsolutions.se


FAKTA OM CONFIDBOX OCH INEQ SOLUTIONS

Confidbox är ett koncept som består av flera olika delprogram med stor innovationshöjd som ger en konkret och visuell bild av en organisations sociala kultur. Att arbeta med grupper, samhörighet och gemenskap är en viktig faktor i förebyggandet av all psykisk ohälsa. Särskilt viktigt i dessa tider i och med den sociala distansering som råder i många delar av företagslivet.

Ineq Solutions har erhållit stöd från Vinnovas utlysning ”Innovativa Startups” och mottog även 2020 ett hederspris från Skapa för sitt arbete. Grundarna Sara Lindahl och Sofi Finnstam har själva arbetat med gruppdynamik och social hållbarhet under många år. De såg ett behov av att effektivisera och kvalitetssäkra även det “mjuka” arbetet och ta med det in i den digitala utvecklingen.


Dela:
Tillbaka