Ett klimatkliv gör skillnad för din verksamhet och skapar konkurrenskraft! Ansök nu!

Klimatklivet är ett stöd som ges till företag för fysiska investeringar som effektivt minskar växthusgasutsläpp. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona har möjlighet att få stöd. En klimatinvestering ger inte bara positiva effekter på klimatet utan kan också stärka konkurrenskraften i ditt företag både nu och i framtiden.

Vad kan man få stöd för och hur mycket?

De åtgärder som har störst chans att få klimatinvesteringsstöd är de som skapar störst klimatnytta – alltså de åtgärder som ger störst bestående minskning av utsläpp per investerad krona. Om en åtgärd sprider ny teknik, introducerar nya lösningar på marknaden och har en positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning så är det också positivt.

Du som företagare kan söka stöd för att till exempel:

  • Installera snabbladdare för elfordon
  • fasa ut fossil energi genom energikonvertering,
  • anlägga biogasanläggningar för fordonsbränsle,
  • tillvarata spillvärme eller deponigas,
  • minska utsläppen av metan eller lustgas,

Åtgärden du söker stöd för ska vara regionalt förankrad och ligga i linje med Värmlands energi och klimatstrategi som du hittar här.

Ett företag kan få stöd för 30 – 70 procent av investeringskostnaden, beroende på vilken typ av åtgärd som ska genomföras.

Aktuella ansökningsperioder under 2022

Klimatklivet håller öppet för en ansökningsperiod under hösten 2022 :

  • 23 augusti – 8 september

Ansökan sker via en e-tjänst på Länsstyrelsen Värmlands webbplats här >>

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanfattning av de uppgifter som du behöver förbereda och ange i vår e-tjänst för Klimatklivet. Sammanfattningen hittar du här.

Vill du som företagare ha coachning om Klimatklivet?

Länsstyrelsen erbjuder företag coachning inom Klimatklivet. Om du och ditt företag har idéer om investeringar, som ligger inom ramen för Klimatklivet, finns möjlighet att boka ett Skype-möte med Länsstyrelsen för att diskutera åtgärden djupare.

Vill du veta mera?

Om du behöver mera information om Klimatklivet finns det på Naturvårdsverkets webbplats här och på Länsstyrelsen Värmlands webbplats här.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller önskar boka coachning inom Klimatklivet!

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Kristina Rebane
Projektledare Energi och klimat, Länsstyrelsen Värmland
Tel: +46 (0)10-224 72 19
kristina.rebane@lansstyrelsen.se

Dela:
Tillbaka