Flytta hem produktionen!

Ledare Dagens Industri: Publicerad: 10 januari 2022

DI: För 20 år sedan var det högsta mode inom industrin att flytta produktion – eller outsourca som alla sa från Sverige till låglöneländer på andra sidan jordklotet.

Högre löner i Kina, ökade risker med långa fraktvägar och kinesisk covidpolitik, klimat och bättre lönsamhet för industritillverkning hemma kommer att öka produktionen i Sverige

Covid-19 har blixtbelyst svagheterna med att ha stora delar av i ett land som ligger upp till en och halv månad bort med fartyg.Som svar på utbrottet i slutet av 2019 tvingade regimen i Kina fabriker att hålla stängt – med brister som följd. Samtidigt uppstod ett underskott på fraktkapacitet när hemmajobbande konsumenter började e-handla i större utsträckning än tidigare.

Dela:
Tillbaka