Fler behöver förstå potentialen med ökad cirkularitet

Produktion2030: Tillverkningsindustrin har en nyckelroll i den gröna omställningen vi har framför oss. Genom att till exempel skapa cirkulära värdenätverk kan tillverkningsindustrin bli mer hållbar. Det finns en stor potential i att öka cirkulariteten i tillverkningsindustrin menar professor Erik Sundin.

”Vi har levt så länge i det linjära tänkandet att det kommer att krävas en rejäl kompetenshöjning för att få till cirkularitet”

Erik Sundin är professor i Hållbar Produktion vid Linköpings universitet. Han forskar om hur tillverkningsindustrin kan bli mer hållbar, framför allt med fokus på hur vi kan återtillverka produkter och göra produktionen mer cirkulär. Återtillverkning innebär att ta tillbaka produkter som någon ägt tidigare och i en industriell process återskapar dem till nyskick eller bättre. Erik menar att originaltillverkarna behöver få upp ögonen för möjligheterna med att börja cirkulera sina produkter på ett nytt sätt, men också ta ett större ansvar.

Dela:
Tillbaka