FKG: Arbetet med grön omställning ger konkurrensfördelar för underleverantörerna

Resultatet av FKG:s senaste snabbenkät ger en intressant nulägesbild från den svenska leverantörsindustrin.

”Nio av tio leverantörer uppger att de arbetar aktivt med CO2-reduktion”

Helt klart accelererar den gröna omställningen inom leverantöresledet med inriktning på långsiktig hållbarhet genom CO2-reduktion. Något som på sikt kan bli en svensk konkurrensfördel, enligt FKG:s bedömning. Dock bygger det på att både OEM (Original Equipment Manufacturer) och fler leverantörsföretag, hänger på och, framför allt, värdesätter arbetet.

– Vi kan bli världsunika, konstaterar FKG:s Gabriella Virdarson som nyligen fått klart med 2,4 miljoner kronor i stöd från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att tillsammans med RISE, AFRY, Edag, MITC, Greengoat och SSP utveckla en process för CO2-deklaration av komponenter.

Källa: fkg.se

Dela:
Tillbaka