Finansieringen – stort problem för småföretagen

NWT – PUBLICERAD: 2019-10-24 11:09

Efter egna undersökningar, kartläggning av medlemsföretagens möjligheter att investera i lokaler, utveckling och tillväxt samt rapporterna från Tillväxtverket om att de värmländska småföretagens största hinder för tillväxt är brist på lån och krediter, slår IUC Stål och Verkstad larm.

”Vi måste slå larm när så många företag drabbas av svårigheter att få till finansieringen”

– Många av våra medlemsföretag upplever att bankerna fungerar dåligt. Affärsbankerna slår igen kontoren i kommunerna och hänvisar till digitala portaler. Företagen har fått allt svårare att nå beslutsfattarna i bankerna. Nu skall vi tillsammans med ”Kommuner utan bank” i Värmland driva den här frågan till sin spets, säger Mattias Säfström, vd i IUC Stål och Verkstad.

Organisationen IUC i Värmland har 130 medlemsföretag, främst företag inom verkstadsindustrin , men till liten del också tjänsteföretag.

– Vi kan se att de värmländska småföretagen inte investerat i samma takt som riksgenomsnittet för småföretagen. Detta kommer framöver att skapa problem. Företagen riskerar att tappa konkurrenskraft. Det blir färre jobb och mindre omsättning. Något som slår tillbaka på utvecklingen i kommunerna, i välfärden och i handeln.

Många har drabbats

Mattias Säfström och IUC:s styrelse är allvarligt bekymrade.

– Självfallet har inte alla 130 företagen de här problemen, men det är såpass många som drabbats som gjort att vi måste gå ut och berätta om situationen.

Varför går ni ut till ”Kommuner utan bank” med budskapet och uttalandet?

– Vi arbetar med samma mål. Att få bankerna att etablera kontor i samtliga värmländska kommuner samt att möjligheten för företagen att snabbt nå beslutsfattarna lokalt-regionalt. Vad vi förstår fattas de allra flesta besluten i bankernas huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Hur beslutsnivåerna ser ut för kontorscheferna i Karlstad har vi ingen kännedom om, säger Mattias Säfström.

”Jag är inte ett dugg överraskad av IUC Stål & verkstads utspel”

Inte överraskad

Småföretagen hävdar också att affärsbankerna saknar det lokala perspektivet.

Kommunalrådet Mathias Lindquist, ( S), Munkfors kommun, talesperson för ” Kommuner utan bank” i Värmland, är inte ett dugg överraskad av IUC Stål och Verkstads utspel.

– Det är frustrerande att det skall vara på det här sättet. Är det bara rätt postnummer får hushållen och företagen behålla bankkontoret. Det verkar vara så affärsbankerna jobbar.

Hur går det med arbetet att få någon bank att etablera kontor i de värmländska kommunerna?

– Det är inte helt enkelt att få till ett beslut. De fristående sparbankerna vågar inte ta steget eftersom de har ett brett digitalt samarbete med Swedbank. Nordea har heller inget intresse av att etablera några nya kontor.

Besök i Norge

Kommungruppen har också fört samtal med Eika-gruppen och sparbanker i Norge, men de hänvisar till problem med att flytta över gränsen.

Kan de mer okända svenska nischbankerna bli räddningen?

– Vi får se vad som händer.

Nu har de värmländska kommunerna som saknar bankkontor också vänt sig till Region Värmland.

– Då kan vi tillsammans med näringslivets intressen bli ännu tuffare. Vi har också kontakter in i regeringen. Inom kort kommer regeringen att lägga fram ett förslag om skyldigheten för de större bankerna att tillhandahålla platser för kontantuttag och möjlighet för insättning av företagens dagskassor.

Bankerna kommenterar
Varken Nordea eller Swedbank har några planer på att backa och starta upp nya kontor i kommuner, där det tidigare skett nedläggningar.

”Det är tråkigt om småföretagen tror att vi försöker begränsa deras möjligheter”

– För dagen finns inte den strategin. Det är tråkigt om småföretagen tror att vi försöker begränsa deras möjligheter att få lån och krediter. Jag tror att det behövs en diskussion om att bredda underlaget för finansiering. Mer av samarbete mellan banken, Almi , Nyföretagarcentrum och kommunernas näringslivsavdelningar, säger Anders Paulsson, chef för Swedbanks verksamhet i Värmland.

Samtidigt konstaterar han att det i en del fall finns brister i underlaget när småföretagen kommer till banken. Det handlar om avsaknaden av både affärsplan och budgetberäkning.

Per Ola Eriksson är chef för Nordeas företagsmarknad i Värmland.

– I kontorsfrågan har jag inget svar. Den frågan får andra i banken svara på. När det gäller företagens möjligheter att få lån och krediter har det inte införts några nya begränsningar. Vi jobbar offensivt i syfte att få företagen att växa.

Per Ola Eriksson vill få del av undersökningen innan han ytterligare kommenterar utspelet.

– Vi får väl sätta oss ned med IUC Stål och Verkstad och diskutera vad som hänt och hur allt kan bli bättre.

Text: Jonny Olsson

Dela:
Tillbaka