Seminarium: Värmebehandlingens inverkan på stålets egenskaper

Rätt värmebehandling är en avgörande faktor för att materialet ska få önskade egenskaper som hårdhet och seghet. Höga temperaturer och snabba processer kan försvåra mätning och styrning av processerna. Värmebehandling är ofta energikrävande processer där en bättre styrning kan leda till effektivare utnyttjande av resurser.

Tanken med detta seminarium är att genom konkreta exempel dels belysa vikten av värmebehandlingens inverkan på produktens egenskaper, men också på utmaningar och möjligheter att mäta och styra detta i industrin.

Bergsskolan inleder med grundläggande teorier kring värmebehandling av stål med fokus på härdning och anlöpning. Konsultföretaget GRT Solutions beskriver sedan hur processen kan styras och övervakas med hjälp av elektronik och mjukvara.

Dela:
Tillbaka