Ett säkert utbildningskort: Automationsingenjör inom ny teknik och robotisering

Är du ute efter ett tekniskt inriktat arbete där utvecklingen snabbt går framåt? Då ska du läsa till automationsingenjör! Utbildningen ger dig kunskaper i att med hjälp av modern teknik och automation kunna förbättra och utveckla industrin.

”Utbildningen, som är tvåårig, sker i tätt samarbete med industriföretagen”

Det är Yrkeshögskolan i Karlstad som erbjuder utbildningen där du bland annat lär dig programmering och driftsättning av system, att driva och arbeta i projekt och grunderna i robotteknik.

Det är Yrkeshögskolan i Karlstad som erbjuder utbildningen. För att du ska lära dig yrket så bra som möjligt varvas teori och praktik, du får bland annat utöva programmering och reglerteknik på miniprocesstationer. Cirka 20 veckor av utbildningen sker ute på företag, på så kallad LIA (Lärande i arbete).

Eftersom utbildningen, som är tvåårig, sker i tätt samarbete med industriföretagen, med en hel del praktik, leder det ofta vidare till anställning efter examen.

Dela:
Tillbaka