Ett omställningslyft för Eco3 i Arvika

Eco3 är ett entreprenörsföretag med bas i Arvika som erbjuder cirkulära produkt- och tjänstelösningar inom kaffebranschen. Företagets koncept är en ”all inclusive”-process där Eco3 renoverar, återställer och uppgraderar kaffemaskiner. Nu har företaget tagit steget in i Omställningslyftet med ambitionen att utveckla verksamhetens hållbara affärsplan.

– Vår grundtanke i företaget är att kunderna ska känna inspiration och göra en bra affär både ur klimatsynpunkt men förstås även ekonomiskt, säger Emma Andersson, vd och medgrundare.

”Det cirkulära erbjudandet från oss ska vara minst lika attraktivt och trendigt som en ny maskin”

Eco3 löser i dag en stor utmaning för återförsäljare av kaffemaskiner i Sverige vars kunder ofta hyr ut en kaffemaskin på en 3-5-årsperiod. Därefter står återförsäljarna med dessa kaffemaskiner i lager som begagnad park och är ofta funktionella men skrotas i för stor utsträckning då tidsbrist och kunskap för en djupare renovering och uppgradering av produkten saknas.

– Återförsäljarna köper nya kaffemaskiner från tillverkare och på samma sätt erbjuder vi att de kan köpa renoveringstjänsten av oss på deras på begagnade maskinpark. Genom autentisk utförda serviceprotokoll framtagna i samspråk med tillverkaren och kund får de tillbaka en maskin i nyskick när vi är klara med den, säger Emma Andersson.


Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). ​

Dela:
Tillbaka