Engagerande Industrisnack i Säffle kring kompetensförsörjning för industrin

I tisdags hade IUC /Stål & Verkstad den stora förmånen att ha februari månads Industrisnack i Säffle.

Två lokala företag, ett etablerat, CSS som representerades av Felix proper och en nyetablering, Reocean som representerades av Peter Osbrink. Båda företagen fick prata om sina utmaningar och vad dom söker i kompetenser.

Svante Karlsson från Karlstads universitet deltog i dialogen med vad forskningen säger om utmaningar och möjligheter för mindre orter och vikten av samarbete mellan olika aktörer.

Det viktigaste med våra fysiska Industrisnack är att man får nätverka med varandra, dela med sig av utmaningar och framgångsfaktorer.

Vårt syfte är att skapa en mötesplats där företag, kommun, universitet får möjlighet att lyfta fram behov, utmaningar och vad som behövs i samverkan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för Värmländsk Industri.”

Dela:
Tillbaka