Engagerade möten mellan politik och industri under IUC:s Värmlandsresa

Den 27 maj genomförde IUC Stål & Verkstad sin tolfte Värmlandsresa, en plattform skapad för att främja dialog mellan industrisektorn och lokal, regional och nationell politik. Denna gång med destination Molkom.

Under vårens resa besökte omkring 25 politiker och tjänstepersoner företagen Nords International och Bergs Mekaniska i Molkom.

Intressant rundvandring i tillverkningen inne hos Nords International i Molkom
Christoffer Nordqvist guidade runt i produktionen på Bergs.

Denna träff innebar en unik möjlighet för politiker och tjänstepersoner att få direkt inblick i industrins vardag och utmaningar.

Genom inspirerande samtal med företagens medarbetare diskuterades aktuella frågor med fokus på hållbarhet, kompetensförsörjning och industrins roll i den pågående omställningen i norra Sverige.

Politiker och tjänstepersoner fanns på plats för att få en inblick i företagens verksamhet och situation.

Dagens tur till Molkom präglades av ett imponerande engagemang från företagens sida, vilket resulterade i värdefulla diskussioner och insikter.

Ett stort tack riktas till alla som bidrog till att göra dagen framgångsrik och inspirerande!

Dela:
Tillbaka