En digitaliserad framtid för Ert företag

Svensk industri står inför stora utmaningar! Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. För många företag är det en enorm utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Digitaliseringen av industrins produktion och produkter samt förmågan att omvandla växande datamängder till nya affärer är helt avgörande för industrins framtida konkurrenskraft.

VILL NI SOM FÖRETAG:
• Nå nya marknader och kunder?
• Ligga i branschens framkant?
• Inte tappa konkurrenskraft?
• Utnyttja digitaliseringens möjligheter på ett optimalt
sätt? I befintliga system eller med ny teknik?
• Ha en modern och hållbar produktion som är
smart, flexibel och resurseffektiv samt erbjuda
en attraktiv arbetsplats?

 

Då bör ni inte missa IUC / Stål & Verkstads lunchmöte i Karlskoga om digitaliseringsprojektet INDIGO!

LUNCHMÖTE OM MÖJLIGHETERNA MED INDIGO
När: fredag 20 oktober
Tid: 11.30-13:00
Plats: Bofors Hotell
Anmälan: Via Simple signup

INDIGO är en satsning i Värmland, Dalarna och Örebro för att främja ökat användande av digital teknik hos små och medelstora företag.
Vi utgår från Ert behov och Ni får hjälp att komma igång och genomföra Er digitaliseringsstrategi samt konkret arbeta med ett prioriterat digitaliseringscase för ert företag.

Erfarna konsulter hjälper till att definiera Era behov och möjligheter samt lägger grunden för hur ni skapar en strategi kring Ert företags digitaliseringsresa

Välkomna!
Henrik Lindstedt, Möckelnföretagen
Johan Skogström, IUC  / Stål

Dela:
Tillbaka