Efterfrågan på fossilfritt stål tar fart

Metal Supply: 100 000 ton stål som produceras praktiskt taget koldioxidfritt med användning av väte – det är vad fordons- och industrileverantören Schaeffler ska köpa av H2 green steel. Varje år. Avtalet gäller från 2025.

”En väsentlig del är också användningen av den cirkulära ekonomin, som vi vill genomföra konsekvent”

Avtalet är långsiktigt och omfattar leverans av bandstål. Det beställda gröna stålet ska minska Schaefflers koldioxidutsläpp med upp till 200 000 ton per år. Avtalet är ett första stort steg för att göra Schaefflers leveranskedja koldioxidneutral till 2040.

Källa: Metal Supply

Dela:
Tillbaka