Digitalisering och hållbarhet ger nya affärer

Sverige måste satsa på digitalisering för att bibehålla sin globala konkurrenskraft. Inte minst ur ett hålbarhetsperspektiv. Det menar Nader Asnafi, forskare och professor på Örebro universitet i en artikel på Ny Tekniks hemsida.

INDIGO (industriell digitalisering) samt Digi3D (3D-printning) är två aktuella projekt som har gett spännande resultat – både ur ett hållbarhets- och affärsmässigt perspektiv. Projektet INDIGO är långt framskridet där metoder, tekniker och arbetssätt kommer att implementeras senast inom ett år.” Läs hela artikeln här

Dela:
Tillbaka