Film: Bli redo för automation med Robotlyftet!

Robotlyftet främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.


Möjligheterna med Robotlyftet

Funderar du på att automatisera delar av din produktion? Vet du att du kan få kostnadsfri hjälp av IUC:s oberonde coacher?

Vi genomför en kartläggning av din produktionsprocess som ger dig insikt och kunskap om vart och vilka produktionsmoment som är lämpligaför just automation och robotteknik – helt gratis. Och vet du att IUC kan hjälpa dig att få stöd upp till 150 000 kronor för att ta hjälp av en systemintegratör. Den kan stötta er med till exempel projekttera eller förbereda företaget inför en automations eller robotlösning, att simulera eller prova en robotlösning, att förbättra produktions och arbetsflöden, tillverkningsmoment och arbetsmiljö, eller genomföra kompetenshöjande utbildning för programmering av nya produkter och optimering av program

Ta kontakt med IUC/Stål & Verkstad >>
och läs mer här >>

Dela:
Tillbaka