Bergsskolan utvecklas! Den materialtekniska kompetensen närmare än du tror

Lösningen för stål- och verkstadsindustrin, att finna relevant arbetskraft med rätt kompetens att rekrytera finns närmare än du tror! På Bergsskolan i Filipstad utbildas tekniker och högskoleingenjörer specialister på materialteknik inom metallurgi. 

Möt Mats Williams som håller i förnyelseprocessen, att utveckla och reformera Bergsskolan för morgondagens unga tekniker och metallurgiingenjörer till fördel för värmländsk stål och verkstadsindustri. Dessutom två ingenjörsstudenter som berättar om sin skola, hur det är att läsa på ingenjörsprogrammet.

På Bergsskolan i Filipstad, mitt i hjärtat av Bergslagsregionen, utbildas tekniker (Metall- och Verkstadsindustri 120 hp) och högskoleingenjörer (Materialteknik, inriktning metallurgi 180 hp) enbart med fokus på metallurgi.


Två nöjda och glada ingenjörsstudenter. Möt dem i filmen om Bergsskolan.

Genom Bergsskolans nära samarbete med industrin har de en stark verklighetskoppling i våra utbildningsprogram och med Luleå Tekniska Universitet som akademiskt ansvarig för våra utbildningar garanteras den akademiska kvalitén.

”Bergsskolan startades av industrin 1830 och de industriella relationerna lever vidare än i dag men i ny och modern form”

Teknikerna anställs ofta som kvalificerade operatörer och arbetsledare inom metall-, verkstads- och stålindustrin. Högskoleingenjörer arbetar bland annat inom stål-, järn- och verkstadsindustrin som t.ex. drifts- eller kontrollingenjör, processingenjör, produktionschef, projektledare eller teknikchef. Samtliga med goda teoretiska kunskaper med praktisk förankring vilket leder till att de snabbt kommer in i arbetet efter genomgångna studier. Den som vill fördjupa sig ytterligare kan läsa vidare till en civilingenjörsexamen/motsvarande på t.ex. KTH eller LTU.

Bergsskolan startades av industrin 1830 och de industriella relationerna lever vidare än i dag men i ny och modern form. Genom en nystart av ägarstiftelsen garanterar företagen inom Stål och Verkstad samt inom Gruv-, Mineral- och Anläggningsindustri den fortsatta utbildningsverksamheten. Nu väntar examen för årets avgångsstudenter som i juni kommer ut på en arbetsmarknad som ropar efter deras kunskaper och en ny omgång studenter anmäler just nu sitt intresse till undervisningsstarten i augusti 2018.

”Som medlemmar i IUC Stål & Verkstad ser Bergsskolan Kompetensutveckling, BKU, fram mot att utveckla samarbete med industrin i när och fjärran”

Bergsskolan arbetar mer än gärna med branschföretagen och med olika former av samarbetsavtal kan vi skräddarsy möjliga samarbeten till nytta för industri och elever.

Genom Bergsskolan Kompetensutveckling AB (BKU) finns dessutom möjligheter till företagsinriktade utbildningar och en omfattande labb/testutrustning samt personal som kan genomföra materialprovning i många avancerade former. Som medlemmar i IUC Stål & Verkstad ser BKU fram mot att utveckla samarbete med industrin i när och fjärran.

Den som vill veta mera eller söka till höstens utbildningar kan kontakta skolan direkt. All information finns på www.bergskolan.se

Dela:
Tillbaka