Bergskolan startar helt ny förutbildning till ingenjörsprogrammen

Första bastermin drar igång i januari 2021.
Bergsskolan återupptar konceptet med kompletterande förutbildning till ingenjörsprogrammen. Beslutet fattades av Myndigheten för Yrkeshögskolan denna vecka. Basterminen startar 18 januari 2021. Det kommer att finas 30 platser. De studerande läser då utvalda delar av matematik, fysik och kemi som läses på gymnasiets teknik- eller naturvetenskapliga program under 20 veckor.

”Vid avklarade studier på Bergsskolans bastermin medför detta en garanterad plats på efterföljande ingenjörsprogram”

Vid avklarade studier på Bergsskolans bastermin medför detta en garanterad plats på efterföljande ingenjörsprogram med start hösten därefter. Bergsskolan har blivit beviljade 15 platser till var och en av de två ingenjörsprogram som finns vid Bergsskolan i Filipstad. Samläsning kommer att ske mellan de två kompletterande förutbildningarna, men också specifika föreläsningar och räkneövningar som är riktade mot Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik respektive Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik.

Läs hela pressreleasen här >>

Dela:
Tillbaka