Behov av att förbättra i verksamheten? Missa inte träffarna med Leannätverket i höst!

Sedan Lean-konferensen i mars där tre ledare från Värmländska företag berättade om vikten av att skapa engagemang i förbättringsarbetet har IUC varit i kontakt med flera av företagen i Leannätverket för att se vilka behov ni har utifrån ett Lean perspektiv.

Det de flesta av er hade behov av var att prata med andra om hur de gör sitt Lean-arbete i syfte att skapa idéer till den egna verksamheten.

Bland annat söks efter idéer hur man:

  • Skapar bra arbetsinstruktioner för sina medarbetare
  • Hur gör man för att komma igång med flödeskartläggningar
  • Hur skapar man självgående förbättringsgrupper
  • Hur kan man använda värdeflödesanalyser för att göra förbättringar i sin verksamhet

Under hösten planerar vi tre digitala träffar med Lean Nätverk Wermland. Dessutom att göra studiebesök och anordna konferenser ett eller ett par gånger om året. Allt beroende på behov och teman som kommer upp hos medlemmarna.

Så spara dessa datum i er kalender

  • 5 oktober 15.00 – 16.00
  • 2 november 15.00 – 16.00
  • 7 december 15.00 – 16.00

Medlemsavgiften för Lean Nätverk Värmland gäller nu för hela företaget. 5000 kr om företaget är medlem i IUC / Stål & Verkstad och 7000 kr om företaget ej är medlem.

Alla företag som är medlemmar i Lean Nätverk Wermland kommer kunna välja om de vill skicka en eller flera att delta på de digitala seminarierna och fysiska träffarna som kommer framöver.

Vi kommer förenkla faktureringen och underlätta för företagen att själva välja vilka medarbetare som skall delta på eventen.

Mer info om innehållet i höstens digitala träffar kommer.

Funderingar?

Kontakta Malin Eilertsen på 072-331 72 13 eller malin.eilertsen@iucstalverkstad.se

Dela:
Tillbaka