Konferens om tekniken som förändrar hela tillverkningsindustrin

B2B FORUM ON SMARTINDUSTRY 2021 – Det handlar om AI, ML, Cloud/Edge Compute och 5G Networks.
Digital tillverkning och cyber-fysiska system anses vara avgörande i definitionen och genomförandet av Industri 4.0 (Smart Industri). Tekniska framsteg i förmågan att samla in, överföra och analysera stora mängder data mycket snabbt är kärnan i denna trend, som drivs av integrationen av Cloud Computing, mångsidiga kommunikationsnätverk (5G, TimeSensitive Networks) och maskininlärning.
Digitaliseringen av tillverkningsprocessen förväntas möjliggöra effektiv partistorlek och kundanpassad produktion, samtidigt som miljöavtryck och totala kostnader minimeras. Hur som helst finns det flera utmaningar, både ur teknologisk synpunkt och från företagets organisatoriska aspekter, innan branscherna blir riktigt smarta.
B2B FORUM ON SMARTINDUSTRY 2021 kommer att lyfta fram tekniska aspekter samt användningsexempel som är relevanta på de olika marknaderna / branscherna.
Programmet för den tekniska konferensen fokuserar på Industrial Internet of Things (IIoT), Edge / Cloud Computing, 5G Networks och rollen som Machine Learning och Artificial Intelligence inklusive deras användningsfall för stål-, massa- och pappers- och processindustrin.
Välkommen med din anmälan!
Datum: 20 – 21 januari 2021    Tid: 13:00    Plats: Online
 Mer info och anmälan >> 
.    .   .     .   


 VAD ÄR INDUSTRY  4.0? 

Industry 4.0 eller fjärde industriella revolutionen är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologier. Konceptet har koppling till Internet of Things som innebär att varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur, för att fabriken ska kunna organisera sig själv. Målet är produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

Dela:
Tillbaka