Effektivisera era materialflöden via smart automation – Workshop online 18 maj

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans. Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den.

Varför skall du anmäla dig?

Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan. Här skapar ett helhetsgrepp, med smart automation som grund, de bästa förutsättningarna för en lyckad effektivisering i verksamheten.

Metoderna för att lyckas:

  • Dynamiska produktionssystem, lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter genom att välja olika grad av automatisering i de fyra områdena; lager, kittplockning, transport och slutmontering.
  • Digitaliserad information i produktions- och materialkedjan för effektivisering av processerna.
  • Fysisk automation med hjälp av modern teknik; mobila lättviktsrobotar och arbetsplatser med kollaborativa robotar.

Workshopen vänder sig till personer som leder och kan påverka företagets produktionsverksamhet.

När och var?

När: tisdag 18 maj, 2021, kl. 8:30 – 12:00
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen.
Frågor? Kontakta Glen Johansson, 070-203 13 71 glen.johansson@iucstalverkstad.se

Pris: Kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: IUC / Stål & Verkstad och RISE inom ramen för Produktion2030.


Om teknikworkshoppar

Teknikworkshoppar (TWS) ger möjlighet för främst industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts. Innehållet är en kombination av kunskapstillförsel från projektet, dialog och gruppdiskussioner utifrån företagens egna frågeställningar, funderingar och utmaningar som de står inför och förberett inför dagen. De ger också möjlighet för forskarna att få indata till sin forskning och idéer till nya forskningsprojekt utifrån företagens behov.

Dela:
Tillbaka