PILAR: Automation och robotisering skapar konkurrenskraft

Robotar och ökad automatisering – är det drag eller knuff i utvecklingen hos er? Vad eller vem styr nästa utvecklingssteg inom automation i ert företag?

Inte sällan är det leverantörer eller kunder som har ett avgörande inflytande. Eller också händer det lite för att problemet känns oöverstigligt när vardagens alla små och stora bränder ska släckas.

Projektet PILAR sätter företaget vid ratten och hjälper till genom att medverka till att öka er egen kunskap och förmåga att med framförhållning och omvärldskoll – strategiskt och smart.

”Kan ert företag utvecklas med ökad automation? Är ni intresserade av att ta nästa steg? Vill ni själva styra investeringarna strategiskt?”

Projektet PILAR är öppet för små och medelstora företag och startar med mässor och seminarier som ger en bred kunskapsbas, ökad beställarkompetens, prova-på-tillfällen och kontaktskapande. Intresserade företag får sedan besök av PILARs experter och får kvalificera sig i en inledande analys (STEG 1). Oavsett om man sedan går vidare i processen är detta en nyttig och upplysande genomgång.

Antagna företag deltar i en fördjupande process (STEG 2) med kunskapshöjande insatser såsom utbildningar, strategiska, tekniska och operativa analyser och insatser på plats i företaget, mentorskap, kontaktnät och utbyte. Ett framarbetat förslag till automationslösning kan sedan ligga till grund för beslut om genomförande.

Projekt PILAR är ett erbjudande till dig/er som företag för att kunna öka kunskaperna om och konkurrensförmågan med automation/robotisering.

STEG 1

Förutsättningsstudie, 1 – 2 dagar:
Vi går igenom företagets möjligheter till automation på plats hos er. Nuläge, strategi, flöden, utmaningar m.m. Vid rätt förutsättningar och engagemangtar vi tillsammans nästa steg.

STEG 2

Förstudie, upp till 10 dagar:
Tillsammans med företaget arbetar vi fram ett förslag till automationslösning.
Det görs en simulering av beslut om investering eller ej.

 

Intresserad att delta?

Kontakta Johan Skogström, Projektledare PILAR, för ett första möte: johan.skogstrom@staging.iucstalverkstad.se, 0706–010 896.

 

 

RELATERAT:
Om Robotdalen >>
Om Swerea IVF >>
Om Automation Region >>
Om Tillväxtverket >>

Dela:
Tillbaka