Framtidens kompetens – Starkare samarbete mellan utbildning och industri- Träff 2

Det handlar om Framtidens kompetens och behovet av att skapa förutsättningar för ett bättre och långsiktigare samarbete mellan utbildningsaktörer och industriföretag. Industrin behöver ny teknisk kompetens och kunskap inom flera angelägna områden och behovet är skriande stort.

Det var av denna anledning som vi i mitten av november förde samman företag och utbildare online för en gemensam konstruktiv dialog om framtidens kompetens, vilka behoven är och hur ett bättre utvecklat samarbete skulle kunna se ut.

”Varje år fattas det mellan 250–300 yrkesutbildade medarbetare i Värmländsk industri”

Att möta framtida medarbetare i ett tidigt skede

Här berättade flera utbildningsanordnare om ett ökat söktryck och att många elever med goda förutsättningar redan finns inne i programmen. För att kunna ge dessa elever bra förutsättningar att genomföra utbildningen och företagen möjligheter att i ett tidigt skede möta framtida medarbetare är APL (ArbetsplatsFörlagt Lärande) ett viktigt och avgörande redskap.

”Skola, näringslivsutvecklare och företag behöver gå hand i hand för att detta ska fungera optimalt”

Skola, näringslivsutvecklare och företag behöver gå hand i hand för att detta ska fungera optimalt. Att det då finns plats för förbättringspotential rådde det stor enighet om. Nu har det blivit dags att ta diskussionen vidare och försöka konkretisera ideer och tankar i en ny träff.

Vi träffas digitalt online

På grund av omständigheterna kring pandemin kommer vi att köra träffen helt digitalt online. Med andra ord är tidigare utannonserad plats på Scandic Klarälven, med frukost, inte längre aktuell. Teams-länk till deltagandet kommer att skickas ut dagen innan eventet.

Varmt välkommen!

Dela:
Tillbaka