Att leda jämställt – diplomeringsutbildning i inkluderande och jämställt ledarskap

Ett hett tips till alla små och medelstora industriföretag i värmland som lider brist på kompetens! – Öka lönsamheten, utveckla en attraktivare arbetsplats, attrahera ny kompetens och skapa trivsel genom att jobba systematiskt med jämställdhet, mångfald och inkludering! Nu erbjuder IUC Stål & Verkstad tillsammans med sina samarbetspartners Region Värmland, Compare och Paper Province er att genomföra den populära diplomeringsutbildningen ”Att leda jämställt”.

Utbildningen hålls av experterna David Flato och Maria Hulth från Jämställt. Fokus ligger på att utveckla ett strategiskt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen och få med medarbetarna på resan. Den vänder sig i första hand till anställda inom ledande roller bland företag som är anslutna till något av klustren Paper Province, IUC Stål & Verkstad, Compare samt till Region Värmlands medarbetare.

Under kursen belyser ledarna följande frågor:

  • Hur kan vi skapa förutsättningar för att bli attraktiva arbetsgivare?
  • Hur förebygger vi kompetensflykt med vårt jämställdhetsarbete?
  • Hur hanterar vi motstånd hos medarbetarna?
  • Hur arbetar vi med jämställd kommunikation?

Ledare som tidigare gått kursen har varit mycket positiva:

“Jag har ökat min kunskap och fått verktyg så att jag kan arbeta mer systematiskt med mångfald, inkludering och jämställdhet. Det har varit mer än en kurs, det är nytt sätt att se på världen! Och det är bara början!” 

Christophe Barbier, Billerud

Välj datum

Kursen består av fyra utbildningstillfällen. Varje pass erbjuds vid två datum. Vilket datum du önskar gå anger du vid registrering. Obs, platserna per datum är begränsade. De tre första sker digitalt, det fjärde och avslutande tillfället sker fysiskt på Karlstad Innovation Park.

Pass 1
Tisdag 20 augusti kl  9-12
Torsdag 22 augusti kl 13-16

Pass 2
Tisdag 3 september kl 13-15
Torsdag 5 september kl 9-11

Pass 3
Tisdag 17 september kl 9-11
Torsdag 5 september kl 13-15

Pass 4 (På plats i Karlstad)
Tisdag 1 oktober kl 13-16
Torsdag 3 oktober kl 13-16

Utbildningen erbjuds kostnadsfritt till medarbetare hos små och medelstora företag. Stora bolag erlägger en deltagaravgift på 5 700 SEK exkl moms per medarbetare.

Definition stora bolag: Sysselsätter fler än 249 personer och har en omsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

Kursen erbjuds genom satsningen Attraktionskraft Värmland. Det är en fyraårig satsning för att stärka den framtida kompetensförsörjningen. Projektet drivs av Region Värmland tillsammans med Paper ProvinceCompare och IUC Stål & VerkstadLäs mer här.

Dela:
Tillbaka