Att leda i förändring och skapa engagemang

Det är hela tiden stora utmaningar för industrin men samtidigt stora möjligheter att möta dessa! Den hållbara och digitala transformationen med ökad konkurrens är några.

Dessa utmaningar gör att förändring numer är ett normaltillstånd i många företag som vill hänga med och utvecklas. Hur ska man som företag åstadkomma förändringar i en verksamhet som redan har fullt upp med dagliga leveranser? Nyckeln har varit att involvera företagets samtliga intressenter i resan och skapa ett engagemang!

”Hur ska man som företag åstadkomma förändringar i en verksamhet som redan har fullt upp med dagliga leveranser?”

I denna workshop kommer ni att få flera exempel på hur företag har infört ett hållbart systematiskt förändringsarbete.

Välkommen att inspireras av våra föreläsare och coacher inom Produktionslyftet samt utbyta erfarenheter med andra företag i denna workshop!

Vilka utmaningar ser ni i ert ledarskap för att stötta den här resan? Hur ser ansvarsfördelningen ut i ert företag? På vilket sätt kan Produktionslyftet och våra coacher stötta i ert förändringsarbetet?

Välkommen att inspireras av våra föreläsare och coacher inom Produktionslyftet samt utbyta erfarenheter med andra företag i denna workshop! 

Glen Johansson, IUC Stål & Verkstad. Med lång erfarenhet av ledarskaps- utveckling och förändringsarbete har Glen samlat på sig bred erfarenhet av förändringsledning och organisationsutmaningar inom både små och stora företag.

Staffan Larsson, ITid Skellefteå Staffan är en erfaren ledare och verksamhetsutvecklare efter att ha haft ledande positioner i ett antal olika företag. Han har under lång tid arbetat med smarta arbetssätt för att höja produktiviteten och kvaliteten hos företag inom olika branscher.


Agenda

08.25 Inlog – Workshopen genomförs digitalt.
08.30 Föreläsningar: Varför förändring -företagsexempel
Ledarskap i förändring – hur skapas engagemang
10.30 Workshop – erfarenheter från företagen
11.30 Gemensam återsamling och återkoppling.
11.55 Avslutning

Anmälan och praktisk info:

Workshopen genomförs digitalt.
När: 14 april kl 08.30 – 11.55 
Länk till workshopen skickas ut två dagar innan workshopen.
Anmälan till: peo.sjoberg@iucdalarna.se
070-559 1818.


Välkomna önskar Produktionslyftets Team i norra Mellansverige!

Dela:
Tillbaka