Att leda i förändring och skapa engagemang

Det händer mycket, hela tiden och det går fort! Ökad konkurrens, globalisering, digitalisering, ny teknik, listan kan göras lång! Dessa utmaningar gör att förändring numer är ett normaltillstånd i många företag som vill hänga med och utvecklas.

För en långsiktigt och hållbar svensk Industri behöver vi utveckla vårt personliga ledarskap för att möta de nya utmaningarna, genom att engagera hela verksamheten, i små ständiga förbättringar och som en naturlig del i vår förändringsresa.

”På vilket sätt kan Produktionslyftet och våra coacher stötta i ert förändringsarbetet?”

Vilka utmaningar ser ni i ert ledarskap för att stötta den här resan? Hur ser ansvarsfördelningen ut i ert företag? På vilket sätt kan Produktionslyftet och våra coacher stötta i ert förändringsarbetet?

Välkommen att inspireras av våra föreläsare och coacher inom Produktionslyftet samt utbyta erfarenheter med andra företag i denna workshop! 

Glen Johansson, IUC Stål & Verkstad. Med lång erfarenhet av ledarskaps- utveckling och förändringsarbete har Glen samlat på sig bred erfarenhet av förändringsledning och organisationsutmaningar inom både små och stora företag.

Lars-Gustaf Gustafsson, RISE är forskare och Coach inom området förändringsförmåga hos företag och organisationer, Gustaf kopplar ihop det med kundernas köpbeteende i nutid och framtid och vilka utmaningar och förändringar kommer organisation och flöden att behöva genomföra. 


Agenda

08.55 Inloggning 
09.00 Inspirationsföreläsning: Att leda i förändring – skapa engagemang
10.50 Gruppdiskussioner kopplat till föreläsningen. 
11.45 Gemensam återsamling och återkoppling. 
12.00 Avslutning

Anmälan och praktisk info:

Workshopen genomförs digitalt.
När: 18 februari, kl 09.00 – 12.00 
Länk till workshopen skickas ut två dagar innan workshopen.
Anmälan till: peo.sjoberg@iucdalarna.se

För mer info kontakta Glen Johansson på
070-203 13 71 eller glen.johansson@iucstalverkstad.se


Välkomna önskar Produktionslyftets Team i norra Mellansverige!

Dela:
Tillbaka