Använd gamification för att engagera medarbetarna

Gamification eller spelifiering har det senaste året väckt stort intresse inom industrin, därför bjuder Compare och Paper Province in till TechTalk i ämnet.

Gamification handlar inte om teknik och coola spel utan om meningsfullhet och återkoppling. Man använder spelmekanik och design i en icke-spelvärld för att skapa engagemang tex i företaget, i ledningsgruppen, bland medarbetarna osv. Här omvandlas t.ex. abstrakta verksamhetsmål till konkreta mål och aktiviteter på team- och individnivå, t.ex. i ett motivationsprogram.

”Man använder spelmekanik och design i en icke-spelvärld för att skapa engagemang i företaget”


Var med och lyssna
på experter inom området och diskutera möjligheterna i din verksamhet i Compares DigitalArena, TechTalk, på Karlstad Innovation Park. Har du inte möjlighet att delta på plats – kan man samla kollegorna och hänga med via Compare eller Paper Province på Facebook.

NÄR OCH VAR
Datum: tisdag 28 maj.
Tid: kl. 12.15 – 13.00
Plats: TechTalk/DigitalArena hos Compare på Karlstad innovation Park, Sommmargatan 101 A
För vem: Alla intresserade av aktuella Tech-frågor och möjligheter med Gamification.

Mer om TechTalk på Facebook här>>

Dela:
Tillbaka