Frågor och svar om korttidsarbete

På Tillväxtverkets hemsida kan få svar på de flesta frågorna och funderingarna kring korttidsarbete.

Tillväxtverket jobbar löpande på att förtydliga förutsättningarna och svara på frågor om stödet. Svarstiden är olika lång beroende på frågans komplexitet.

Läs mer här >>

För allmänna frågor och för frågor om enskilda ärenden ring Tillväxtverkets telefonsupport på 08 – 681 91 00.

 


Om korttidsarbete
Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Läs mer om stödet här >>

Dela:
Tillbaka