CORONA

Omsättningstappet i näringslivet minskar – Tillverkningsindustrin på väg upp

Publicerad 16 juni, 2021

Svensk Verkstad: Omsättningstappet har minskat något i näringslivet som helhet jämfört med undersökningen från i maj. Omsättningstappet är nu 7 procent vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med förra månaden. Detta enligt Konjunkturinstitutets extramätning. Inom tillverkningsindustrin är det 24 procent av företagen som svarar att omsättningen är lägre

Läs mer »

31 april, sista chansen att söka stöd för Korttidsarbete 2021

Publicerad 27 april, 2021

Korttidsarbete 2021 skiljer sig från det tidigare stödet på flera punkter. Här kan du läsa om villkoren för korttidsarbete 2021. Tänk på att du endast kan söka stöd fyra månader tillbaka. Om du vill söka stöd för korttidsarbete i december 2020 enligt 2021 års regler måste ansökan lämnas in senast

Läs mer »

Riskdagen har beslutat om nya och tillfälliga regler rörande korttidsarbete

Publicerad 16 februari, 2021

Regeringen presenterade i december ett förslag på nya och tillfälliga regler rörande korttidsarbete. Riksdagen har nu beslutat att anta de nya reglerna. Riskdagens beslut innebär att det nya regelverket träder i kraft den 15 februari 2021. Reglerna ska dock gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2021. Reglerna innebär

Läs mer »

Pandemitider – kompetensutveckla era medarbetare online

Publicerad 14 januari, 2021

Påverkar Coronakrisen er verksamhet med bland annat minskad orderingång och sysselsättning som följd? Då finns det ofta tid och är läge att hämta in nya kunskaper och kompetensutveckla medarbetarna. Med 300 utbildningar inom ett flertal olika områden som tex ledarskap, marknadsföring, produktionsteknik, projektledning, kommunikation, lean och förbättringsarbete, kan nu IUC

Läs mer »

Senaste coronakris-information för företag från olika myndigheter

Publicerad 29 december, 2020

All viktig coronakris-information för företag och näringsliv om till exempel Omställningsstöd och arbetsgivarfrågor från olika myndigheter finner du här: Verksamt.se om finansiellt stöd, arbetsgivarfrågor och andra åtgärder för företagare Livsmedelsverkets information till företagare Skatteverkets samlade information till företagare Tillväxtverkets samlade information om covid-19 Företagsakuten – garantiprogram för företag

Läs mer »

Senaste Pandemi-nytt från Skatteverket

Publicerad 29 december, 2020

En påminnelse: Skatteverket har samlat senaste information som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19 på ett och samma ställe. Du finner all info här >>

Läs mer »

Stöd och tips till företag under coronapandemin – allt samlat på ett ställe

Publicerad 9 december, 2020

I Värmland arbetar många organisationer för att underlätta för företagare som drabbats av konsekvenser av coronapandemin. På Verksamt.se Corona-sida hittar du information, tips och råd från organisationer som är bra att känna till. Här finner du Verksamt.se >>

Läs mer »

Coronatider – Sveriges industriföretag visar stort intresse för stöd och utveckling

Publicerad 9 oktober, 2020

Hur har Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av Covid-19, var behövs stöd och vägledning? Vi har tidigare berättat om det sett ur ett värmländskt perspektiv? Nu har även IUC Sveriges riksomfattande rapport sammanställts, som bygger på varje regions separata undersökningar. Den illustrerar svensk industris totala pandemi-relaterade behov. Man

Läs mer »

Så mår värmländsk industri! Vilka är utvecklingsbehoven?

Publicerad 14 september, 2020

För att få en uppfattning om läget har IUC Stål &Verkstad intervjuat ett urval av små och medelstora industriföretag i regionen. Att utifrån nuvarande Covid situation få en bild av vad som är viktigt, för att stötta företagen på kort respektive lång sikt, har IUC nätverket genomfört riksomfattande samtalsintervjuer med

Läs mer »

Positiv undersökning – Industrin har börjat återhämta sig

Publicerad 20 augusti, 2020

Att det börjar gå bättre för tillverkningsindustrin visar Konjunkturinstitutets senaste undersökning skriver Verkstäderna. Nu är det bara hälften av de tillfrågade företagen som meddelar att de tappat upp till hälften av sin omsättning. Med anledning av coronapandemin gör expertmyndigheten Konjunkturinstitutet extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Läs

Läs mer »
1 2