Aktuell Hållbarhet: Stärk hållbarhetsarbetet i lågkonjunkturen – sex ekonomiska argument för höga ambitioner

Detta är ett inlägg från AH – Aktuell Hållbarhet Publicerad: 28 november 2023

Kraven på hållbar utveckling från kunder och samhälle ökar – En stark hållbarhetsprofil sticker ut och skapar konkurrenskraft i bistrare tider. När försäljningssiffrorna dalar riskerar hållbarhetsarbetet att hamna i motvind.

Men det finns ekonomiska fördelar med ett ambitiöst arbete. Här har Aktuell hållbarhet, Nordens ledande magasin inom hållbarhet och Corporate social responsibility (CSR) listat sex argument för fortsatta satsningar.

Innehåll

  • Medfinansiering kapar kostnaderna
  • Tillgång till fördelaktiga lån
  • Attraherar rätt kompetens
  • Möter kundernas förväntan
  • Sticker ut från konkurrenterna
  • Tillgång till nya marknader

Hållbarhetsarbetet ifrågasätts inte sällan från ledningshåll för att vara kostsamt och kräva stora investeringar. Satsningar som kan vara svåra att räkna hem på kort sikt. Lägg till det en lågkonjunktur och svagare ekonomiskt resultat, så riskerar hållbarhetschefens uppförsbacke att bli allt brantare.

Men med rätt argument går det att motivera mycket av det som högt satta hållbarhetsambitioner kräver. I en ny rapport listar konsultbolaget WSP sex ekonomiska och finansiella möjligheter som kan uppstå för proaktiva företag.

1. Medfinansiering kapar kostnaderna

Medfinansiering från EU och nationella omställningsfonder kan motiveras med projekt som ska öka företagets hållbarhetsprestanda. Något som kan minska företagets ekonomiska risk i svårare tider. Ytterligare ett argument utifrån EU-perspektiv är att företag som omfattas av handeln med utsläppsrätter kan se ekonomiska vinster till följd av utsläppsminskningar, bland annat genom att sälja överskottsrätter.

2. Tillgång till fördelaktiga lån

Ett ambitiöst hållbarhetsarbete leder generellt till lägre riskprofil och fördelaktiga villkor från investerare. En vanlig rabatt för gröna lån under 2023 har varit mellan 0,05 och 0,1 procentenheter enligt WSP-rapporten. Företag som inte utvecklar sitt hållbarhetsarbete riskerar även att bli utelåsta från finansiering då låneinstituten ökar sina hållbarhetsgranskningar.

3. Attraherar rätt kompetens

Samtidigt som arbetsgivare inom förnybar energi rekryterar fler personer än vad de förlorar i uppsägningar är det inom fossilindustrin i Sverige tvärtom. Ett ambitiöst hållbarhetsarbete och faktiska prestationer ökar möjligheterna att locka kompetenta medarbetare.

4. Möter kundernas förväntan

När kunderna har förväntningar och krav på hållbara varor och tjänster finns stora risker med att inte leva upp till marknaden. Det handlar bland annat om ryktesspridning och skadat varumärke såväl som förlorade marknadsandelar. Satsa därför på att vara transparenta och belägg hållbarhetskommunikationen med fakta och ambitiösa åtgärder.

5. Sticker ut från konkurrenterna

Ett ambitiöst hållbarhetsarbete gör det inte bara lättare att leva upp till nya regelverk eller upphandlingskrav utifrån hållbarhet. Det gör det även lättare att differentiera sig från konkurrenterna och ge varor och tjänster ett försprång på marknaden.

6. Tillgång till nya marknader

Klimatomställningen och hållbarhetsarbetet leder sannolikt till nya affärsmodeller, lösningar och produkter. Exempelvis kan en övergång till cirkulär ekonomi innebära återvunna eller återvinningsbara produkter, vilket i sin tur kan ge tillgång till nya kundsegment eller geografiska marknader. Att förändra affärsprocesser och produktionsförhållanden kan ta tid och kräva investeringskostnader. Viktigt att lyfta fram är då att den ekonomiska utväxlingen kan förväntas på lång sikt, inte kommande kvartal.

Daniel Boman, daniel.boman@aktuellhallbarhet.se

Dela:
Tillbaka