AH: ”Företag riskerar att bli bortglömda” Nytt verktyg ska hjälpa till i omställningen:

Nyskapande initiativ kombinerar vetenskap och praktisk erfarenhet. Tidningen Aktuell Hållbarhet har pratat med två av de inblandade: Sverker C. Jagers som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Staffan Ekholm på konsultbolaget Another Tomorrow som specialiserat sig på strategiskt förändringsarbete.

”ett verktyg som sätter siffror på den organisations- och beteendeförändring som krävs för att man som företag ska kunna nå sina mål

Det hela, menar han, påminner väldigt mycket om dotcom-boomen och digitaliseringen på 90-talet när vissa teknikbolag helt enkelt slogs ut för att de inte hängde med i utvecklingen.

-Skillnaden nu, skulle jag säga, är att vi alla påverkas av om bolag och branscher lyckas med den gröna omställningen. Så detta är något vi har funderat mycket på, i hur vi kan skapa förklaringsmodeller och verktyg som accelererar omställningen. Som gör att fler företag identifierar både risker och möjligheter, och att de därmed kan mobilisera resurser, inte enbart för att strypa enstaka utsläppskällor, utan också för att hitta nya lösningar, produkter och affärsmodeller, säger Staffan.

Dela:
Tillbaka