Ställ om med Affärsmodellen som smart förändringsverktyg

Utbildning i modern affärsutveckling

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter som ökad hållbarhet och digitalisering påskyndar vikten av utveckling av företagens befintliga eller nya affärsmodeller. För detta behöver företag både en förmåga och verktyg att hantera utvecklingen och framtidssäkra sin konkurrenskraft.

Genom att identifiera företagets affärsmodell och med Business Model Canvas, som det centrala förändringsverktyget, blir företagets utvecklingsplan strukturerad, logisk och förståelig för hela organisationen.

Varför skall ditt företag delta?

Steget för att utveckla affären och fortsätta vara relevant är olika långt. Därför är det viktigt att blicka framåt. Vart skall företaget befinna sig, i höst och om tre år? Vi ger dig insikt, verktyg och en förmåga att använda dessa för att samla företagets kreativitet i en konkret plan.

”Vi ger dig insikt, verktyg och förmåga att använda dessa för att samla företagets kreativitet i en konkret plan”

– Ni lär er hur ni analyserar omvärlden, sätter relevanta utvecklingssteg och hur ni ska prioritera för att nå era affärs- och utvecklingsmål. Med andra ord: Du lär dig hur du kan använda modern affärsutveckling och affärsmodellen som verktyg för att utveckla verksamheten.

När och hur?

Totalt fyra träffar:
7 september – Introduktion till affärsmodell.
14 och 21 september – Utbildning.
19 oktober – Examination.
Max antal deltagare: 12 företag med 2 deltagare från varje företag.
Kostnad: 20 000 kr/företag.

Var? Utbildningen genomförs digitalt.

Frågor?

Kontakta Johan Skogström,
CBA, Certifierad Affärsarkitekt
IUC/Stål&Verkstad,
070-601 08 96
johan.skogstrom@iucstalverkstad.se

Dela:
Tillbaka