Om Affärsmodellen i en omvärld i snabb förändring 

– Vad gör ni för vem och vad gör ni för dem? 
– Har ni ett relevant värdeerbjudande till era kunder? 
– Hur levererar ni ert värdeerbjudande? 
– Har ni kärnprocesser på plats för att leverera? 
– Vilka nyckelkompetenser och resurser klarar ni er inte utan? 

För detta behöver företag både förmågan och verktyg för att hantera utvecklingen”

Vikten av utveckling av företagens befintliga eller av nya affärsmodeller påskyndas av industrins snabba förändring med drivkrafter som ökad hållbarhet och digitalisering. 

För detta behöver företag både förmågan och verktyg. Affärsmodellen är ett praktiskt verktyg att använda i ledningsarbetet och mot organisationen, för att göra strategin tillämpbar i praktiken. Ett arbetssätt som passar alla branscher, typer och storlekar av företag.

Industrisnack denna gång vill skrapa på ytan och väcka nyfikenhet kring affärsmodellen som ett viktigt verktyg för förändring.

Johan Skogström, IUC / Stål & Verkstad och Torbjörn Matton från Cordial berättar om vikten av affärsutveckling- affärsmodellen som ett praktiskt verktyg och om IUC’s kommande utbildning 7 september 2021. 

Där du som deltagare lär dig hur du kan använda modern affärsutveckling och affärsmodellen för att utveckla företaget på ett strukturerat och logiskt sätt som blir förståeligt för hela organisationen. 

Välkommen till Industrisnack!

När och var?

31 augusti, 08:30 – 09:30 , Online på Teams 

Frågor?

Kontakta Johan Skogström på 070-601 08 96, johan.skogstrom@iucstalverkstad.se

Dela:
Tillbaka