Affärsmodellen – ett praktiskt och begripligt förändringsverktyg för att utveckla företaget. 

– Vad gör ni för vem och vad gör ni för dem? 
– Har ni ett relevant värdeerbjudande till era kunder? 
– Hur levererar ni ert värdeerbjudande? 
– Har ni kärnprocesser på plats för att leverera? 
– Vilka nyckelkompetenser och resurser klarar ni er inte utan? 

För detta behöver företag både förmågan och verktyg för att hantera utvecklingen”

Vikten av utveckling av företagens befintliga eller av nya affärsmodeller påskyndas av industrins snabba förändring med drivkrafter som ökad hållbarhet och digitalisering. 

För detta behöver företag både förmågan och verktyg för att hantera utvecklingen.

Johan Skogström, IUC / Stål & Verkstad och Torbjörn Matton från Cordial berättar om vikten av affärsutveckling, affärsmodellen som ett praktiskt verktyg och IUC’s kommande utbildning. 

Där du som deltagare lär dig hur du kan använda modern affärsutveckling och affärsmodellen för att utveckla företaget på ett strukturerat och logiskt sätt som blir förståeligt för hela organisationen. 

Välkomna till industrisnack!

När och var?

31 augusti, 08:30 – 09:30 , Online på Teams 

Frågor?

Kontakta Johan Skogström på 070-601 08 96, johan.skogstrom@iucstalverkstad.se

Dela:
Tillbaka