Teknikworkshop – Cirkulär ekonomi

Datum: 2020-12-04

Tid: 09:00-12:00

Plats: Zoom

En stor del av världens produkter har designats utifrån en så kallad linjär ekonomi med ordningen – produktion, användning och kassering. Något som tömmer planetens resurser. En cirkulär ekonomi, står i kontrast till detta tillvägagångssätt som genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och samtidigt ger en stor miljö- och samhällsnytta. Passa på och delta i denna Teknik workshop och börja din väg mot cirkulär ekonomi. 

Varför jag?

Hela världen går mot ett cirkulärt tänk. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Vad händer med dina produkter efter användningsfasen? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen.

Vad är Cirkulär ekonomi?

En Cirkulär Ekonomi (CE) syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider”. I praktiken betyder CE att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över.

Vad får jag med mig?

Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med CE. Du kommer också att ta del av och arbeta aktivt med ett verktyg för att definiera cirkularitetsmål för ditt företag.

AGENDA

09.00 Incheckning. <
09.15 Välkomna och presentationsrunda.
Introduktion av workshop.
Presentation av deltagare och några Menti-frågor.
Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel.
10.00 PAUS
10.10 Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er?
10.35 Breakout 2: Vilka cirkulära strategier har du redan har använt, vilka kommer du att använda?
11.00 Breakout 3: Förbättringspotential och sätt cirkulära mål.
10.25 PAUS
11.35 Summering och reflektioner.
Nästa steg.
12.00 Avslutning.

PRAKTISK INFO

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt

När: fredag 4 december kl. 09:00 – 12:00
Var: Anslut via Zoom, länk skickas vid anmälan.
Info: Sasha Shahbazi sasha.shahbazi@ri.se
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan senast 25 november 2020

Till anmälan >>

Teknikworkshopen är ett samarbete mellan
    .

 

Dela:
« Tillbaka