94 miljoner till företag i Värmland genom Klimatklivet

Satsningar i Värmland på ny förädlingsteknik, två nya tankstationer för vätgas och en ny tankstation för biogas tilldelas totalt 94 miljoner kronor genom Klimatklivet. Det är ett statligt investeringsstöd som delas ut till regionala och lokala satsningar med syfte att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser. Ansökningarna till Klimatklivet hanteras av Länsstyrelsen som samordnar det regionala energi- och klimatarbetet.

”Fantastiskt kul att Värmland kliver fram och får ta del av så stora klimatinvesteringar genom Klimatklivet”

Landshövding Georg Andrén.

Under år 2021 har Länsstyrelsen Värmland fått in 93 ansökningar från näringsidkare och andra verksamhetsutövare som vill investera i klimateffektiva lösningar i Värmland. Det stora antalet ansökningar visar att Klimatklivet är ett attraktivt stöd i omställningsarbetet i länet. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka som får investeringsstöd. I den senaste beslutsomgången har ytterligare ansökningar i Värmland beviljats statliga pengar genom Klimatklivet:

För mer information: Kristina Rebane, projektledare inom energi- och klimat, kristina.rebane@lansstyrelsen.se, 010-224 72 19

Dela:
Tillbaka