Tredubbel ökning av 3D-printing i metall

Användningen av additiv tillverkning i metall har tredubblats på tre år. Det visar en kartläggning av tekniken åren 2015 till 2018. Kartläggningen har gjorts av en projektgrupp på uppdrag av Swerim och Rise. Inte bara antalet företag som arbetar med tekniken har ökat, även medel till forskning inom additiv tillverkning visar en brant kurva uppåt.

Additiv tillverkning i metall innebär en stor potential för industrin. Antalet företag som arbetar med additiv tillverkning i metall inom industrin uppskattas till cirka 400 personer, även det innebär en tredubbling sedan 2015. Projektet har utgått från företag på något sätt arbetat med additiv tillverkning av metall. Dock är antalet företag som implementerat metoden i produktionen fortfarande få

-Att det är så pass få företag som ännu tagit steget till industriell produktion handlar om att det trots stora satsningar fortfarande är en ung och omogen teknik, men potentialen är enorm och med kartläggningen vill vi underlätta och påskynda processen för så väl forskare som industri, säger Annika Strondl som är projektledare hos Swerim. Läs mer >>

Dela:
Tillbaka