2035 kommer vi ha ett underskott på cirka 3000 industriutbildade medarbetare …

…enligt Region Värmlands ”Arbetskraftprognos till 2035”. Om vi inte agerar nu vill säga. Redan idag har företag problem med att rekrytera kompetenta medarbetare. En lösning är förstås att utbilda fler men för att kunna göra det behöver vi få fler ungdomar att söka till yrkesprogrammen.

”det räcker inte med att visa att ni finns när de går i åttan eller nian utan insatser krävs redan från förskolan”

Det kräver att vi gör insatser för att skapa och behålla intresset för att jobba med teknik och industri och dessa behövs göras tidigt. Redan så tidigt som på mellanstadiet börjar ungdomar att välja bort yrken som de inte kan tänka arbeta med när de blir vuxna.

Så det räcker inte med att visa att ni finns när de går i åttan eller nian. Därför arbetar vi på IUC/ Stål och Verkstad, Paper Province, Compare och Teknikcollege med det livslånga lärandet. Som startar med insatser redan i förskolan, låg- och mellanstadiet med att skapa ett intresse och nyfikenhet för teknik och industri.

Dela:
Tillbaka