Sökes! Konsulter för företagsutveckling i spännande EU-projekt

Nu söker vi konsulter som t.ex. kan jobba med individuell coachning, workshops och föreläsningar inom företagsutveckling. Syftet är att handleda och vägleda företagen utifrån deras specifika behov inom ramen för ett projekt som är finansierat av Europeiska regionalfonden, med Tillväxtverket som handläggande myndighet.

Aktiviteter som kan bli aktuella är bland annat:

-individuell coachning,
-workshops och
-inspirationsföreläsningar.

Läs mer >>

Dela:
Tillbaka