PILAR – Ett delprojekt i Robotlyftet

De små och medelstora företagen är ryggraden inom svensk industri. Deras förmåga att utvecklas inom automation och robotisering spelar en stor roll för fortsatt möjlighet att klara konkurrens och tillväxt. Därför startar nu projektet PILAR, en del i regeringens automationssatsning ”Robotlyftet”.

 

”Med ett automationsprogram för små och medelstora industriföretag i hela landet främjas introduktionen av nya automations- och robotiseringslösningar inom industriföretag”
Mikael Damberg


Samverkan i pilotprojektet PILAR

IUC / Stål & Verkstad har en självklar del i detta arbete. Vi har tillsammans med RISE IVF, Robotdalen och Automation Region fått uppdraget att genomföra ett pilotprojekt med målet att öka kunskapen om förutsättningar för ökad robotisering och automatisering i företagen.

Har ni behov av att

  • automatisera eller robotisera din verksamhet?
  • öka kunskapen om de tekniska lösningarna?
  • bli en bättre kravställare?
STEG 1
Förutsättningsstudie, 1 – 2 dagar

Vi går igenom företagets möjligheter till automation på plats.
Nuläge, strategi, flöden, hinder m.m.
Vid rätt förutsättningar och engagemang tar vi nästa steg.

STEG 2
Förstudie, upp till 10 dagar

Tillsammans med företaget arbetar vi fram ett förslag till automationslösning innehållande investeringsanalys, arbetsmiljö, störningsanalys, kapacitetsbedömning, kompetensbehov m.m.

Utbildning

Vi utbildar företaget inom automation utifrån er automationslösning. Läs mer >>

Intresserad att delta?

Kontakta Johan Skogström, Projektledare PILAR, för ett första möte: johan.skogstrom@iucstalverkstad.se, 0706-010 896.

Pilotprojektet pågår: 2018-06-01 – 2018-12-31

 

RELATERAT:
Om Robotdalen >>
Om RISE IVF >>
Om Automation Region >>
Om Tillväxtverket >>

 

Dela:
« TILLBAKA