Ökad automation och robotisering i små och medelstora industriföretag

Robotlyftet ska bidra till ökad automation och robotisering i små och medelstora industriföretag. Genom ökad kunskap kring användning av och investeringar inom automation och robotisering i tillverkningen stärks företagets konkurrenskraft.

 

Har ni behov av att:
• Stärka Er produktionsförmåga och konkurrenskraft?
• Göra investeringar i automationsteknik och robotar?
• Öka Er beställarkompetens för investeringar i moderna automations- och robotlösningar?
• Skapa en långsiktighet i produktionsutrustning
• Öka förståelsen och dialogen med aktörer som erbjuder automations- och robotlösningar?

Med stöd av Robotlyftet kan Ni på ett effektivt sätt satsa på rätt automations/robotlösning.

Hur går det till?
En produktionscoach besöker ert företag kostnadsfritt och tillsammans med er och i samråd med extern automationsexpert gör en kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell.
Resultatet ska visa var företaget har störst potential för automation/robotisering. Det blir även underlag, vilket är en förutsättning, för ansökan om automationscheck från Tillväxtverket. Ett stöd för att ta in konsulthjälp för en fördjupad förstudie för ökad förmåga att specificera och beställa robotisering/automation.
Stödet är på 50–75% av projektets kostnad, max 150 000 kronor

 

Läs allt om Robotlyftet – IUC Sverige >>

Robotlyftet pressmeddelande >>

Tillväxtverket om Robotlyftet >>

 

De företag som får automationscheckar blir därmed en bättre kravställare när det är dags att investera i en robotiserings/automatiseringslösning.

Läs mer om Automationschecken >>

 

Kontakta: Johan Skogström, Projektledare Smart Industri
Johan.skogstrom@iucstalverkstad.se
0706 01 08 96

Start: Löpande i överenskommelse med respektive företag
Tid: april 2019 till 30 juni 2021
Område: Värmlands- och Örebro län
Målgrupp: Små och medelstora tillverkande företag
Kostnad: Kostnadsfritt

 

Robotlyftet är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, där fokus ligger på tre stora utmaningar för svensk industri:
• att ta vara på digitaliseringens möjligheter
• att öka tillgången till rätt kompetens
• att främja en hållbar produktion

 

 

 

Dela:
« TILLBAKA