Vilka är utmaningarna ditt företag står inför?

Vad behöver ni arbeta med för att vara konkurrenskraftiga underleverantörer? Vilka produkter kommer ni att utveckla? Vilken kompetens kommer att vara viktig? Hur ska ni arbeta för att nå era mål? 

STIVI – Steg för innovation i värmländsk industri  är ett utvecklingsprojekt där vi på IUC / S&V kan hjälpa er att besvara en del av dessa frågor, vi kan också hjälpa er en bit på vägen.

 


HUR GÅR DET TILL?
Vi börjar med att träffas hos er. En erfaren affärsutvecklingskonsult kommer till er, ni pratar tillsammans om företagets möjligheter och utmaningar samt genomför en grundlig analys. Vad är mest kritiskt att arbeta med för att utveckla företaget. Om ni vill gå vidare genomför vi en individuell utvecklingsplan för ert företag och kopplar konkreta aktiviteter till den planen.

 


Klicka på modellen för att
zooma in i nytt fönster.

 

Aktiviteten kan exempelvis vara att ni får hjälp av en erfaren person med hög kompetens inom ett specifikt område, ex om ni stött på tekniska utmaningar i utveckling av en produkt eller ert produktionssystem

Vi genomför tillsammans workshops som hjälper er att utveckla er strategi och tänk, att hitta rätt finansiering, vara attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare, kompetensutveckla befintlig personal, hitta och eliminera tidstjuvar samt jobba strukturerat med innovation och utveckling.

”Det viktigaste är att varje företag gör en unik resa genom STIVI och att resan är baserad på era behov!”

 

Men vi kan också hjälpa er att hitta andra lösningar som hjälper er att lösa era behov. Det kan röra sig om bidrag och projektfinansiering, nätverk och kunskap eller specifika frågor som ex export till andra länder.

Det viktigaste är att varje företag gör en unik resa genom STIVI och att resan är baserad på era behov!

Ni får tillgång till en processledare som följer er under er resa och som koordinerar att ni får tillgång till rätt specialistkunskap i insatser och workshops

För deltagande i projektet tar IUC / S&V ut en avgift på 5000 kr för icke medlemmar och 3000 kr för medlemmar i IUC / Stål & Verkstad. För de som inte är medlemmar ingår medlemskap i föreningen under 1 år. (värde mellan 3 500 kr och 22 000 kr beroende på storleken på företaget)

 

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Yvonne Nylén Hermansson / Processledare
070-224 74 94, yvonne.nylen.hermansson@iucstalverkstad.se

Mattias Säfström / Projektledare
072-227 44 82, mattias.safstrom@iucstalverkstad.se


PROJEKTPERIOD
2017-06-01 – 2020-02-29


PROJEKTET FINANSIERAS AV

 

Dela:
« TILLBAKA