Projekt

Utvecklingsmöjligheter inom metallisering och materialteknik för små och mellanstora företag

Tack vare detta samarbete ges 25 stål-, verkstads- och gjuteriföretag i regionen möjlighet att fördjupa sin material- och processkunskap. Satsningen möjliggörs av de drygt 8 miljoner som kommer från EU, Region Värmland och sex kommuner, som syftar till att stärka regionens stål- och verkstadsföretags innovations- och konkurrenskraft.

Läs mer »

Vi stöttar, vägleder och inspirerar värmländsk industri

Värmländsk industri står inför stora utmaningar. Kompetensförsörjning, marknadsutveckling, automatisering och innovationskraft är några begrepp som kan vara avgörande för företagens framtid. STIVI - Steg för innovation i värmländsk industri är en satsning från IUC / Stål & Verkstad med huvudsyftet att öka företagens innovationsförmåga och stärka konkurrenskraften.

Läs mer »

PILAR – Ett delprojekt i Robotlyftet

De små och medelstora företagen är ryggraden inom svensk industri. Deras förmåga att utvecklas inom automation och robotisering spelar en stor roll för fortsatt möjlighet att klara konkurrens och tillväxt. Därför startar nu projektet PILAR, en del i regeringens automationssatsning ”Robotlyftet”.

Läs mer »

Digitalisering ger möjligheter för tillväxt och utveckling

IUC / Stål & Verkstad genomför digitaliseringsprojektet, INDIGO, i Värmland, Örebro och Dalarna. Projektet utgår från företagens digitaliseringsbehov och insatserna anpassas därefter. Projekttiden är maj 2017 till juni 2019.
Projektet är ett samarbete mellan IUC / Stål & Verkstad, IUC Dalarna och Örebro Universitet.

Läs mer »