Värmlands största nätverk för industrin

IUC / Stål & Verkstad ägs och styrs av värmländsk industri. Fokus ligger på behoven hos våra medlemmar, det vill säga de små och medelstora industriföretagen. Det kan till exempel vara utveckling inom kompetensförsörjning, marknadsföring, effektivisering, digitalisering, finansiering, robotisering, affärs- och produktutveckling.

 

Utifrån behoven startar vi och driver projekt, aktiviteter och program som utvecklar er verksamhet, innovationsförmåga och era idéer. Något som skapar ökad konkurrenskraft och lönsamhet

Samverkan och påverkan
Vi samverkar med och påverkar vår omvärld. Exempelvis kommunal och regional politik, arbetsmarknadens parter, akademi och utbildningsanordnare. Allt för att ge industriföretagen i Värmland bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling.

LEAN och effektivitet
Vi erbjuder program och utbildningar i lean och produktionseffektivitet samt ger vägledning om finansiering och ekonomiskt stöd, vilka möjligheter som finns, vart man vänder sig och vilka kontakter man skall ta.

Det personliga mötet
Det personliga mötet med företagen är centralt och grundläggande för IUC / Stål & Verkstads uppdrag och engagemang. Vi lägger därför stor vikt vid att möta medlemmarna direkt ute på företagen, i deras verklighet.

Bli medlem!
Är du intresserad och vill veta mer om medlemsskap i IUC / Stål & Verkstad klickar du dig vidare här >>. Eller så kontaktar du Mattias Säfström, Medlemsansvarig, på tel 072-227 44 82 eller mail mattias.safstrom@iucstalverkstad.se så berättar han mer.

Hoppas att vi ses!

 


Du finner oss på Karlstad Innovation Park på Sommargatan 101A.

 

 

Samarbetspartners

IUC Sverige

IUC – nätverket

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra –ett innovationsnätverk. Vår mest unika förmåga är att aktivt och konkret identifiera små och medelstora företags verkliga behov för tillväxt. Utifrån detta arbete kan vi starta och driva projekt och processer som främjar industriell utveckling.

 

IUC – processen 

IUC / Stål & Verkstad skall identifiera företagsspecifika resp. gemensamma behov hos målgruppsföretagen och därefter initiera projekt för att lösa behoven och se till att de utförs. Under utförandefasen och efter projekten skall arbetet utvärderas och resultaten återföras till ledning och medarbetare som grund för förbättringar.

 

Klicka på figuren för att zooma in i ett nytt fönster >>

TBN-analys

TBN (Tillväxt i Befintligt Näringsliv) är ett analysverktyg för kartläggning av tillväxtmöjligheter i SMF – Små och medelstora företag. Ett analysverktyg för att kartlägga företags behov inom de fem strategiska områdena Organisation, Produktion, Personal, Produkt och Marknad samt att företagen också anger prioriteringar de kommande åren.

 

Regionala IUC-bolag